Baxter Czech

Veřejně přístupná odborná informační služba o lečivých přípravcích

BAXTER CZECH - Prohlášení o ochraně soukromí


Datum účinnosti: 15. prosince 2020

Společnost Baxter International, Inc. a její přidružené a dceřiné společnosti, včetně společnosti Baxter Healthcare Corporation, (společně „Baxter“, „nás“, „my“ nebo „naše“) se zavázaly chránit vaše osobní údaje. Tyto globální zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“) popisují, jak můžeme údaje o vás („vy“, „uživatel“) používat a shromažďovat.

Rozsah těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na následující (souhrnně označované jako „Služby“):

webové stránky společnosti Baxter, mobilní nebo webové aplikace a další digitální nebo online služby nebo nabídky, které zveřejňují nebo odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů; když s námi komunikujete v běžném obchodním styku (např. komunikace prostřednictvím telefonu, e-mailu nebo osobně jako součást obchodního vztahu; nebo když komunikujeme se společnostmi nebo organizacemi, pro které pracujete).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na následující:

služby, které zveřejňují nebo odkazují na jiné zásady ochrany osobních údajů; určité součásti webových stránek Baxter.com, které odkazují na jiné zásady ochrany osobních údajů; pokud naše Služby odkazují na webovou stránku nebo službu třetí strany, která má vlastní zásady ochrany osobních údajů.

Společnost Baxter má další zásady ochrany osobních údajů, které mohou tyto Zásady ochrany osobních údajů doplňovat nebo nahrazovat, mimo jiné:

naše zásady ochrany osobních údajů v Kalifornii pro obyvatele Kalifornie; naše HIPAA (Zákon o přenositelnosti a odpovědnosti zdravotního pojištění) oznámení o postupech v oblasti ochrany osobních údajů pro chráněné informace o zdraví.

Osobní údaje

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů se „osobními údaji“ rozumí informace, které vás mohou identifikovat a které shromažďujeme nebo generujeme, když používáte naše Služby nebo s nimi komunikujete. Osobním údajem je například vaše jméno, vaše adresa nebo online identifikátor, podle kterého by vás bylo možné rozpoznat (například IP adresa). V závislosti na tom, kde žijete, mohou mít osobní údaje jinou definici podle místních právních předpisů o ochraně osobních údajů ve vaší oblasti. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny typy osobních údajů, jak jsou definovány místními právními předpisy o ochraně osobních údajů, které se na vás vztahují.

Typy osobních údajů, které shromažďujeme

V závislosti na tom, jak používáte naše Služby nebo s nimi komunikujete, shromažďujeme a vytváříme různé typy osobních údajů. Následující text popisuje různé kategorie a zdroje osobních údajů, které můžeme shromažďovat a vytvářet.

Demografické a kontaktní informace

Demografické a kontaktní informace, které nám poskytnete. Můžeme například shromažďovat informace, jako je vaše jméno, poštovní adresa, e-mailová adresa a telefonní a faxové číslo.

Online nebo jiné informace o účtu

Uživatelské jméno nebo e-mailová adresa a odpovídající hesla, bezpečnostní otázky a další informace potřebné k povolení přístupu k určitým součástem našich Služeb, které vyžadují registraci a/nebo zadání přihlašovacích údajů.

Webové formuláře a žádosti

Informace, které nám poskytnete prostřednictvím online nebo interaktivních formulářů dostupných v rámci našich Služeb. Můžete nás například „kontaktovat“, odeslat zpětnou vazbu, požádat o další informace o produktu nebo Službě, zaregistrovat se k zasílání e-mailů nebo jiného typu zpravodaje nebo se na nás obrátit s nějakou otázkou nebo obavou.

Webové stránky

Informace, jako je vaše uživatelské jméno a heslo pro vstup do určitých sekcí našich webových stránek nebo Služeb, jedinečné identifikátory, informace o preferencích (například marketingové preference), typ prohlížeče, poskytovatel internetových služeb (ISP), odkazující nebo výstupní stránky, soubory prohlížené na naší webové stránce, operační systém, datové/časové značky a údaje o vyhledávání (clickstream) a další informace dále popsané v odstavci Sledovací technologie.

Mobilní aplikace

Některé z našich Služeb jsou k dispozici buď jako mobilní aplikace, nebo jako webové stránky, které můžete používat ve svém mobilním zařízení. Pokud používáte pro přístup k našim službám a k jejich používání mobilní zařízení, můžeme dále shromažďovat informace specifické pro mobilní zařízení, včetně ID vašeho zařízení, typu zařízení, typu hardwaru, adresy řízení přístupu k médiu („MAC“), verze vašeho mobilního operačního systému, platformy používané pro přístup nebo stahování Služeb, informací o poloze a využití vašeho zařízení a vašem používání Služeb. Upozorňujeme, že ne všechny naše mobilní služby odkazují na tyto Zásady ochrany osobních údajů, proto si před použitím mobilních služeb nezapomeňte přečíst příslušné oznámení o ochraně osobních údajů.

Informace o zařízení

Informace specifické pro zařízení včetně adresy internetového protokolu (IP), modelu hardwaru, operačního systému, jedinečných identifikátorů zařízení a informací o mobilní síti. Informace, které shromažďujeme z vašich různých zařízení, můžeme také spojovat, což nám pomáhá poskytovat konzistentní Služby ve všech vašich zařízeních.

Informace o protokolu

Podrobnosti o používání našich Služeb, včetně adresy (nebo URL), ze které jste nás navštívili, které stránky nebo funkce navštěvujete nebo využíváte, jaký prohlížeč používáte, hledané výrazy a položky, na které klikáte. Můžeme také vytvářet statistiky používání a sledovat provoz vašeho využívání našich Služeb nebo komunikace s těmito Službami.

Adresy internetového protokolu (IP)

Adresy internetového protokolu (IP) jsou jedinečné identifikátory automaticky přiřazené každému počítači při přihlášení k internetu. Informace o IP adresách návštěvníků, kteří používají naše Služby nebo s nimi komunikují, obecně shromažďujeme a zaznamenáváme je pro účely správy systému. V některých případech, jak je popsáno níže, můžeme IP adresy také použít k zobrazování reklam na webových stránkách třetích stran týkajících se našich Služeb, které by vás mohly zajímat na základě vašeho používání nebo komunikace s našimi Službami, pokud jste se přihlásili k určitým typům souborů cookie. Nastavení souborů cookie nebo nastavení jednotlivých prohlížečů můžete kdykoli upravit.

Informace o poloze

Informace o vaší poloze mohou být shromažďovány různými způsoby v závislosti na tom, jak používáte naše Služby nebo s nimi komunikujete. Informace o poloze lze například odvodit z vaší IP adresy, z informací o poloze souvisejících s vaším používáním zařízení, z vašeho výběru země nebo umístění nebo z jiných komponent a obsahu našich Služeb založených na poloze.

Informace o zdraví

Pokud používáte určité typy našich Služeb, můžeme shromažďovat informace o vašem zdravotním stavu a vaší léčbě (včetně konkrétního zařízení nebo produktu, který vám byl předepsán). Na tento typ citlivých informací se mohou vztahovat další právní předpisy o ochraně osobních údajů, takže mohou platit i další zásady ochrany osobních údajů.

Obchodní interakce

Informace odvozené z vašich obchodních požadavků, komunikace a jednání, které vedeme s vámi nebo se společností či organizací, pro kterou pracujete (pracovali jste), nebo s níž jste spojeni. To může zahrnovat vaše pracovní zařazení, obchodní kontaktní informace (telefon, e-mail, fax a adresa), informace o produktech nebo službách, o které jste projevili zájem nebo které jste od nás zakoupili, nebo které jsme my zakoupili od vás nebo vaší společnosti či organizace, a další informace potřebné k ověření vaší způsobilosti s námi obchodovat.

Finanční informace

Pokud k zakoupení produktu nebo služby od nás použijete kreditní kartu, můžeme také shromáždit informace potřebné ke zpracování transakce kreditní kartou, jako je typ kreditní karty, číslo a datum vypršení platnosti.

Sociální média

Naše Služby mohou odkazovat na naše stránky nebo účty na sociálních sítích třetích stran („sociální média“), ale naše Služby rozšíření (plug-in) sociálních médií nepoužívají. Pokud se rozhodnete s námi komunikovat na sociálních médiích, můžeme shromažďovat informace, které zveřejňujete nebo odesíláte. Upozorňujeme, že tyto informace se rovněž řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných společností nabízejících službu sociálních médií.

Fóra a blogy

Některé Služby mohou odkazovat na blogy nebo fóra (dále „fóra“), která mohou, ale nemusí být vlastněna nebo provozována společností Baxter. Pokud se rozhodnete účastnit se těchto fór, můžeme shromažďovat informace, které na fórech zadáváte. Upozorňujeme, že tyto informace se mohou řídit také zásadami ochrany osobních údajů příslušných společností nabízejících tato fóra.

Sledovací technologie

Naše Služby mohou zahrnovat sledovací technologie z důvodu zajištění určitých funkcí dostupných v rámci našich Služeb. Tyto sledovací technologie, včetně níže popsaných, mohou během vaší komunikace s námi shromažďovat nebo generovat vaše osobní údaje, ale pouze v případě, že se je rozhodnete povolit ve svém nastavení souborů cookie nebo ve svém individuálním nastavení prohlížeče.

Tyto předvolby můžete kdykoli upravit, a pokud přejdete do nové části našich Služeb, kde se používají jiné technologie sledování, budete vyzváni k opětovnému výběru nastavení. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si zásady používání souborů cookie, které se vám zobrazí po dobu používání našich Služeb, a pokud máte jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat.

Naše Služby mohou zahrnovat následující sledovací technologie:

Soubory cookie: Malé soubory, které se po určitou dobu přenášejí na pevný disk vašeho zařízení za účelem uložení uživatelských předvoleb a dalších typů informací, které nám pomohou poskytnout vám určité funkce. Více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie. Webové majáky: Elektronické obrázky umístěné v kódu webové stránky, aplikace nebo e-mailu, které nám umožňují sledovat věci, jako je aktivita uživatelů a provoz na stránkách. Tagy: Části kódu nebo značky, které shromažďují informace o uživatelích. Tagy se na našich webových stránkách používají například k lepšímu pochopení online vzorců a trendů používání. Tagy můžeme také používat v našich e-mailech nebo zpravodajích, abychom spočítali, kolik z těchto zpráv bylo přečteno. Widgety: Malé komponenty zabudované do našich Služeb, které vám umožňují používat určité funkce. Google Analytics: Nástroj Google Analytics používá soubory cookie ke shromažďování údajů, jako je doba návštěvy, navštívené webové stránky, čas strávený na každé webové stránce společnosti Baxter, IP adresa, URL a typ operačního systému. Další informace o tom, jak Google Analytics shromažďuje a zpracovává osobní údaje, naleznete na stránce www.google.com/policies/privacy/partners.

Jak používáme vaše osobní údaje

V závislosti na tom, jaké Služby využíváte a jak s námi komunikujete, můžeme vaše osobní údaje použít následujícími způsoby. Pokud žijete v určitých jurisdikcích (včetně mimo jiné Evropské unie), nesmíme vaše údaje zpracovávat pro některé z níže uvedených účelů, pokud nám k tomu nejprve neposkytnete svůj souhlas.

Za účelem správy a poskytování Služeb

Například pokud vstoupíte do sekce našich Služeb vyžadující uživatelské jméno a heslo, použijeme vaše osobní údaje k vytvoření a/nebo správě vašeho účtu, ověření vašich přihlašovacích údajů, zapamatování vašich předvoleb a umožnění vašeho přístupu ke Službám a jejich používání.

Za účelem správy obchodních transakcí

Během určitých obchodních interakcí můžeme vaše osobní údaje použít ke správě obchodních transakcí s vámi nebo se společností či organizací, pro kterou pracujete (pracovali jste). To může zahrnovat podávání žádostí nebo reagování na požadavky související se Službami nebo získávání či provádění plateb za tyto Služby.

Za účelem odpovídání na vaše dotazy a poskytování informací o Službách

Pokud nám pošlete dotazy nebo požádáte o určité informace, můžeme vaše osobní údaje použít k tomu, abychom vám odpověděli.

Za účelem zasílání marketingových informací

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám poskytli informace o našich Službách, abychom vám zaslali marketingovou komunikaci nebo abychom vám umožnili účastnit se průzkumů nebo dotazníkových šetření.

Za účelem zobrazování reklam, které by vás mohly zajímat

Vaše osobní údaje můžeme použít k tomu, abychom vám přizpůsobili a doručili relevantní reklamy, když používáte naše Služby nebo když přistupujete ke službě třetí strany. Můžete od nás například dostávat online reklamy, e-maily, textové zprávy nebo oznámení ze sociálních médií pro propagační účely.

Za účelem zlepšení Služeb a uživatelské zkušenosti

Vaše osobní údaje můžeme použít ke shromažďování a vytváření statistik týkajících se vašeho používání našich Služeb. Můžeme například sledovat, kolik uživatelů navštíví naše Služby v daném čase, které komponenty nebo stránky jsou nejoblíbenější, z jakých domén přicházíte, jaké prohlížeče používáte a jak procházíte naše Služby. Tyto informace používáme k lepšímu porozumění našim uživatelům, k přizpůsobení zkušeností uživatelů a interakcí uživatelů s námi a ke zlepšení obsahu a výkonu našich Služeb.

Za účelem dodržování platných právních předpisů a našich zákonných povinností

Vaše osobní údaje můžeme použít k dodržení příslušných zákonů, předpisů, průmyslových kodexů chování a interních zásad a postupů společnosti Baxter včetně:

dodržení příslušných povinností uchovávání; hlášení nežádoucích účinků, materiovigilance, farmakovigilance, bezpečnosti výrobků a dalších ohlašovacích povinností; reakce na zákonné požadavky veřejných orgánů (např. vyšetření podvodu nebo odpověď na vládní žádost); vyšetření potenciálního porušení; ochrany našich práv, majetku, bezpečnosti a práv našich uživatelů.

Za účelem ošetření a/nebo kontroly kvality

Vaše osobní údaje můžeme použít k provádění vaší léčby, včetně léčby předepsané lékařem, a abychom vám mohli poskytovat obecné informace o vaší léčbě. Vaše osobní údaje můžeme také použít k zajištění vysokých standardů kvality a bezpečnosti našich Služeb souvisejících se zdravotní péčí, zdravotnickými produkty a zdravotnickými prostředky.

Fúze nebo prodej

Pokud se zapojíme do fúze, akvizice nebo prodeje našich aktiv (nebo jejich části), může to mít dopad na to, jak zpracováváme vaše osobní údaje. V takovém případě budeme dodržovat všechny příslušné právní předpisy a s vašimi osobními údaji budeme zacházet odpovídajícím způsobem.

Jiné účely

Je-li to povoleno zákonem, můžeme informace o vás, včetně vašich osobních údajů, doplňovat a kombinovat s informacemi, které o vás získáváme od třetích stran pro stejné účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

Právní důvod pro zpracování vašich osobních údajů

Společnost Baxter bude používat nebo zpracovávat vaše osobní údaje, pouze pokud je jejich použití nebo zpracování povoleno příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů ve vaší jurisdikci. Toto se někdy označuje jako „právní důvod“ pro použití nebo zpracování osobních údajů. Právní důvod, o který se společnost Baxter může opírat při zpracování vašich osobních údajů, může zahrnovat:

Plnění smlouvy

Například plnění našich smluvních závazků k vám nebo vaší instituci na základě konzultací, profesionálních služeb nebo jiného typu smlouvy o dodávkách zboží nebo služeb.

Zákonné povinnosti

Například některé země mají požadavky na transparentnost týkající se interakcí se zdravotnickými pracovníky nebo požadavky na poskytování informací úřadům v případě nežádoucích událostí nebo zdravotních incidentů souvisejících s používáním našich Služeb.

Životně důležité zájmy

Například když je zpracování vašich osobních údajů ve vašem životním zájmu nebo je vyžadováno k ochraně vašeho života.

Souhlas

Pokud se například přihlásíte k odběru marketingových sdělení od nás nebo výslovně poskytnete svůj souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V případě, že svůj souhlas poskytnete, můžete nás kontaktovat a souhlas také odvolat, pokud to povolují příslušné právní předpisy.

Oprávněné zájmy

Může sem patřit například správa, provoz, údržba a zabezpečení našich webových stránek, síťových systémů a dalších aktiv, poskytování funkcí ve Službách a komunikace s vámi za účelem správy našich obchodních interakcí.

Jak spolupracujeme s třetími stranami

Odkazy na webové stránky třetích stran

V rámci našich Služeb můžeme našim uživatelům poskytovat odkazy na jiné nepřidružené webové stránky nebo služby jako na zdroj informací. Pokud se rozhodnete navštívit takové webové stránky nebo služby třetích stran, vezměte prosím na vědomí, že na jakékoli informace, které jim poskytnete, se nevztahují tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Přidružené a dceřiné firmy společnosti Baxter

Společnost Baxter působí na celém světě a pro účely popsané v těchto Zásadách ochrany osobních údajů sdílí osobní údaje se svými přidruženými a dceřinými společnostmi. Chcete-li se dozvědět více informací o přidružených a dceřiných společnostech společnosti Baxter, prosím kontaktujte nás.

Poskytovatelé služeb

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb třetích stran, které si najímáme, aby nám pomohli spravovat Služby a poskytovat je vám. Tyto třetí strany jsou povinny zacházet s vašimi osobními údaji v souladu s příslušnými smluvními a zákonnými požadavky na ochranu osobních údajů a na zabezpečení.

Reklama

Můžeme zapojovat poskytovatele služeb třetích stran, kteří využívají sledovací technologie k poskytování reklam, jež by vás mohly zajímat. Některé z těchto reklam vám mohou být přizpůsobeny, což znamená, že mají být pro vás relevantní na základě toho, co o vás my nebo poskytovatelé služeb třetích stran víme. V závislosti na tom, kde žijete, můžeme mít povinnost získat váš souhlas, než vám poskytneme tyto typy reklam. Pokud si nejste jisti, zda jste nám svůj souhlas poskytli, či nikoli, můžete si vždy nastavení souborů cookie nebo vaše individuální nastavení prohlížeče zkontrolovat a upravit.

Vložená videa

Do našich Služeb můžeme vkládat videa, která jsou hostována poskytovateli videa třetí strany, jako je YouTube (Google). Pokud na videu vloženém do Služeb kliknete na „přehrát“, může poskytovatel videa třetí strany umístit do naší Služby sledovací technologie, například aby si pamatoval, kde jste přestali video sledovat. V závislosti na tom, kde žijete, můžeme mít povinnost získat váš souhlas, než použijeme tento typ sledovací technologie. Pokud si nejste jisti, zda jste nám svůj souhlas s takovou sledovací technologií poskytli, či nikoli, můžete si vždy nastavení souborů cookie nebo vaše individuální nastavení prohlížeče zkontrolovat a upravit.

Společné Služby

Můžeme uzavřít partnerství s jinými společnostmi, abychom vám poskytli Služby, které jsou nabízeny nebo propagovány společně. Může se vám proto zobrazit logo společnosti Baxter a jednoho nebo více našich partnerů. Před poskytnutím vašich osobních údajů těmto partnerům byste si měli zkontrolovat zásady ochrany osobních údajů těchto partnerů, protože jejich postupy v oblasti ochrany osobních údajů se mohou lišit od našich.

Mezinárodní předávání osobních údajů

Společnost Baxter působí na celém světě a po celém světě má své přidružené společnosti, a proto využívá globální dodavatele, subdodavatele, systémy a aplikace. V důsledku toho mohou být osobní údaje, které o vás shromažďujeme a generujeme, přenášeny, ukládány nebo zpřístupněny mimo vaši zemi v destinaci, která může mít méně přísné nebo žádné právní předpisy na ochranu údajů ve srovnání s právními předpisy ve vaší zemi. Veškerá předávání osobních údajů přidruženým společnostem společnosti Baxter nebo třetím stranám mimo vaši zemi budou prováděny v souladu s mezinárodními omezeními předávání údajů, která platí podle příslušných právní předpisů o ochraně údajů.

Podnikáme právně vyžadovaná opatření podle platných právních předpisů o ochraně údajů, abychom zajistili, že budou zavedena přiměřená ochranná opatření (např. standardní smluvní doložky, smlouvy o předávání údajů) k ochraně vašich osobních údajů v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů. Můžete nás kontaktovat ohledně dalších informací o ochranných opatřeních, která jsme zavedli k ochraně vašich osobních údajů a vašich práv na ochranu soukromí při provádění přeshraničních předávání vašich osobních údajů.

Vaše práva na ochranu osobních údajů

Za určitých okolností vám místní právní předpisy na ochranu osobních údajů mohou poskytovat práva týkající se vašich osobních údajů, jak je podrobněji popsáno níže. Svá práva můžete při používání některých našich Služeb uplatnit přístupem ke svému uživatelskému účtu nebo profilu. Svá práva můžete rovněž uplatnit tak, že nás kontaktujete.

Jakýkoli požadavek na uplatnění vašich práv vyřídíme v souladu s platnými právními předpisy, ale vezměte prosím na vědomí, že tato práva nemusejí být absolutní. Společnost Baxter může žádost v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů odmítnout nebo zamítnout. Navíc v závislosti na okolnostech a místě, kde se nacházíte, vám nemusí být k dispozici všechna níže uvedená práva.

Vaše práva týkající se vašich osobních údajů mohou zahrnovat následující:

Odvolání souhlasu

Pokud používáme nebo sdílíme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. Upozorňujeme, že odvolání vašeho souhlasu nebude mít vliv na zákonnost našeho používání nebo sdílení vašich osobních údajů předtím, než jste svůj souhlas odvolali.

Přístup

Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo o jejich kopie. Můžete se také dotázat, jaké typy osobních údajů máme, pro jaké účely je zpracováváme a kdo k vašim osobním údajům získal přístup.

Opravy a smazání

Pokud si myslíte, že jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, můžete si vyžádat jejich opravu. Za určitých okolností můžete také požádat, abychom vaše osobní údaje vymazali nebo odstranili.

Omezení zpracování

Můžete požádat, abychom omezili zpracovávání určitých osobních údajů.

Přenositelnost dat

Můžete požádat, abychom vám poskytli osobní údaje, které jsme od vás získali, a můžete nás požádat, abychom je poskytli jinému subjektu.

Námitky

Můžete mít právo vznést námitky proti našemu zpracovávání vašich osobních údajů pro určité účely.

Podání stížnosti

Pokud se domníváte, že používáme, zveřejňujeme nebo jinak zpracováváme vaše osobní údaje způsobem, který není v souladu s platnými právními předpisy, můžete podat stížnost u příslušného orgánu pro ochranu údajů ve vaší zemi.

Nezletilí

Online součásti našich Služeb nejsou určeny dětem mladším 13 let a osobní údaje dětí mladších 13 let prostřednictvím online Služeb vědomě neshromažďujeme. Pokud si myslíte, že jsme prostřednictvím online Služby shromáždili osobní údaje dítěte mladšího 13 let, prosím kontaktujte nás.

Zabezpečení

Přijali jsme přiměřená a vhodná bezpečnostní opatření k ochraně před ztrátou, zneužitím a pozměňováním jakýchkoli osobních údajů, které o vás obdržíme. Dodržujeme přiměřené bezpečnostní normy k ochraně osobních údajů, které spravujeme. Máte-li jakékoli dotazy týkající se zabezpečení vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás.

Do Not Track

Některé právní předpisy vyžadují, abychom uvedli, zda ve vašem prohlížeči respektujeme nastavení „Do Not Track“ (Nesledovat) týkající se cílené reklamy. Ke dni účinnosti těchto Zásad ochrany osobních údajů nebyla pro toto odvětví dosud stanovena norma, jak na tyto signály reagovat, a proto společnost Baxter na tyto signály v současné době nereaguje. Místo toho se řídíme normami stanovenými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Máte-li jakékoli dotazy, prosím kontaktujte nás.

Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, po kterou to přiměřeně považujeme za nezbytné pro dosažení účelů stanovených v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo po dobu, po kterou jsme ze zákona povinni je uchovávat. Máte-li dotazy týkající se příslušných dob uchovávání údajů, prosím kontaktujte nás.

Jak podat stížnost

Společnost Baxter respektuje vaše soukromí a zavazuje se zajistit, že budou prošetřeny a vyřešeny stížnosti a spory týkající se postupů společnosti Baxter v oblasti ochrany osobních údajů. Postup společnosti Baxter pro přijímání a řešení stížností je následující: Pokud nějaká osoba předloží společnosti Baxter obavu týkající se ochrany osobních údajů, ujme se vyšetřování Global Privacy Office (globální kancelář pro ochranu osobních údajů) společnosti Baxter a podnikne kroky k vyřešení problému.

Dotazy nebo stížnosti na ochranu osobních údajů lze společnosti Baxter předkládat e-mailem, telefonem nebo poštou.

Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme pravidelně aktualizovat, abychom popsali nové Služby a jak mohou tyto Služby ovlivnit naše shromažďování a využívání osobních údajů. Provedeme-li podstatné změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, zveřejníme oznámení o těchto změnách na naší webové stránce. V případě, že vaše osobní údaje použijeme pro jiné účely, které nejsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, upozorníme vás. Doporučujeme vám tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovat ohledně nejnovějších informací o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů.

Kontaktujte nás

Pokud máte dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, našich informačních postupů nebo jakéhokoli jiného aspektu ochrany osobních údajů a zabezpečení vašich osobních údajů, prosím kontaktujte nás pomocí níže uvedených informací.

E-mail:
privacy@baxter.com
recepce@baxter.com

Poštovní adresa:
ATTN: Baxter Privacy Office
BAXTER CZECH spol. s r.o.,
Karla Engliše 3201/6
150 00 Praha 5
+420 225 774 111

Linka pro etiku a dodržování předpisů: 1-844-294-5418
Místní kontaktní údaje: https://www.baxter.com/contact-us/